Həzrəti Süleyman

Quranda şeytan

Allah Quranda şeytanla bağlı bir çox ayə bildirmiş, insanları şeytanın hiylələrinə qarşı xəbərdar etmişdir. Şeytanın Quranda göstərilən xüsusiyyətlərini öyrənmək insanların onun hiylələrinə düşməməsi baxımından çox mühümdür.

 

 

İblisin Allaha üsyanı və alçaldılması

Quranda Allahın hz.Adəmi yaratdıqdan sonra bütün mələklərə ona səcdə etməyi əmr etdiyi bildirilir. Bütün mələklər Allahın əmrinə uymuş, ancaq iblis bu əmrə itaət etməmişdir.

Şeytan ilk öncə Hz. Adəmdə və onun xanımında şübhə oyatdı

İblis Allahın hüzurundan qovulduqdan sonra qiyamətə qədər olacaq mübarizəsinə başladı.

Şeytanlar insan şəklində ola bilərlər

Allah Quranda şeytanların insan və ya cin şəklində ola biləcəklərini, danışaraq və ya insanların ürəyinə şübhə salaraq, onlara təsir edərək ...

Şeytan dünya həyatını cəlbedici göstərməyə çalışır

Şeytan Allahın hüzurundan qovulandan sonra düşdüyü bu vəziyyətin səbəbini insanda görmüş və insana olan ...

Şeytanın iman gətirənlər üzərində heç bir təsiri yoxdur
Daxil ol
Şeytanın Quranda bildirilən bəzi xüsusiyyətləri
Daxil ol