Həzrəti Süleyman-“Qızıl əsr”

"Qızıl əsr"

Bura qədər verilən hədislərdən də göründüyü kimi, Axırzaman əlamətlərinin bir-birinin ardınca həyata keçməsi dünyada yaşanacaq “Qızıl əsr”i müjdələyir.

“Qızıl əsr” eynilə hz.Süleyman dönəmində olduğu kimi zənginliyin, əzəmətin, gözəlliklərin, sülhün, rifahın, asayişin yaşandığı, Quran əxlaqının geniş yayılması ilə dünya üzərində cənnətə bənzər bir həyatın davam etdiyi bir dövr olacaq. Şübhəsiz ki, bu, dünya tarixinin son mərhələsi üçün Allahın böyük bir müjdəsi və lütfüdür. Allah bu müjdəni iman gətirən qullarına Quranda da vermişdir. Ayədə belə deyilir:

“Allah aranızdan iman gətirib yaxşı işlər görənlərə - yalnız Mənə ibadət edərlər, heç nəyi Mənə şərik qoşmazlar deyə - onları özlərindən əvvəlkilər kimi yer üzünün varisləri edəcəyini, onlar üçün onların Allahın Özü bəyəndiyi dinini möhkəmləndirəcəyini və onların qorxusunu sonra əmin-amanlıqla əvəz edəcəyini vəd buyurmuşdur. Bundan sonra küfr edənlər, şübhəsiz ki, əsl fasiqlərdir!” (“Nur” surəsi, 55).

Hz. Süleyman, Hz. Zülqərneyn dönəmləri və “Qızıl əsr”
Daxil ol
Mehdinin dünya hakimiyyəti
Daxil ol
“Qızıl əsr”də elm və texnologiya sahəsində baş verəcək tərəqqi
Daxil ol
Heyvanlara sevgiyə önəm verilməsi
Daxil ol
Sülh tərəfdarı olmaları və diplomatik yolu seçmələri
Daxil ol
Din əxlaqına dəvət məsələsində qərarlı olmaları və cəld davranmaları
Daxil ol
Abadlaşdırma işlərinə böyük diqqət yetirilməsi
Daxil ol
Zənginlik və əzəmətdən Allahın rizası üçün istifadə etmələri
Daxil ol
“Qızıl əsr”də olacaq bolluq və bərəkət
Daxil ol
“Qızıl əsr” dövründəki ədalət və xoşməramlılıq
Daxil ol