Həzrəti Süleyman

Həzrəti Süleyman
Daxil ol
Hz. Süleymana verilən üstün elm və nemətlər
Daxil ol
Hz. Süleymanın möhtəşəm hakimiyyəti və güclü ordusu
Daxil ol
Hz. Süleymanın yüksək əxlaqı
Daxil ol
Harut və Marut
Daxil ol
Hz. Süleyman və Səba məlikəsi
Daxil ol
Hz. Süleymanın vəfatı
Daxil ol
Hz. Süleymanın əmrindəki cinlər və heyvanlar
Daxil ol
Hz. Süleymanla Hz. Zülqərneyn arasındakı oxşarlıqlar
Daxil ol

Quranda tərif edilən iki müxtəlif idarəçilik

Quranda idarəçilikdən xəbər verən iki mühüm nümunə var. Bunlardan biri Səba məlikəsinin ölkəsindəki idarəçilik, digəri isə Fironun despotik və mürtəce idarəçiliyidir.

Səba xalqının məruz qaldığı aqibət

Müxtəlif ayələrdə Səba dövlətinin çox güclü ordularından bəhs edilir. Səba ordusunun başçılarının Quranda qeyd edilən bir ifadəsi bu ordunun son qərarı Səba məlikəsinin sərəncamına verdiyini göstərir.

Əhdi Ətiqdə hz. Süleyman

Saytın bura qədərki hissəsində hz.Süleymanın bir çox xüsusiyyətləri ilə yanaşı onun yüksək sənət anlayışından və zənginliyindən də söhbət açdıq.

Hz. Süleyman, Hz.Zülqərneyn və Mehdi oxşarlıqları

Saytın əvvəlki hissəsində hz.Süleyman qissəsindən axır zamana aid müxtəlif işarələrə toxunduq və Axırzamanda, “Qızıl əsr”də ...