Həzrəti Süleyman

Hz. Süleymana verilən üstün elm və nemətlər

“(Süleyman dua edib) dedi: “Ey Rəbbim! Məni bağışla və mənə elə bir mülk ver ki, məndən sonra heç kəs nail ola bilməsin. Həqiqətən, Sən böyük ehsan sahibisən!” (“Sad” surəsi, 35).


Allah Hz.Süleymanın yuxarıdakı ayədə xəbər verilən duasının müqabilində onu Öz dərgahından çox böyük nemətlərlə və üstün elmlərlə dəstəkləmiş, ona heç kimin əlinin çatmayacağı bir mülk, böyük bir səltənət, oxşarı olmayan bir hakimiyyət vermişdi. Hz.Süleymanın həyatından bəzi hissələrin qeyd edildiyi ayələrdə bu zənginlikdən, güc və iqtidardan, sahib olduğu elmlərdən istifadə qaydaları ətraflı şəkildə göstərilir.

Hz.Süleymana hökmranlıq hüququ verilmişdi
Daxil ol
Hz.Süleymana quşların danışıq dili öyrədilmişdi
Daxil ol
Hz. Süleymanın dişi qarışqanı anlaması
Daxil ol
Mini texnologiyalardakı son inkişaf: robot qarışqa ordusu
Daxil ol
Küləyin Hz. Süleymanın əmrinə verilməsi
Daxil ol
Elektrikdən istifadəyə dair işarələr
Daxil ol
Cinlərin və şeytanların Hz. Süleymanın əmrinə verilməsi
Daxil ol